So sánh Đồng hồ SK - 11K0060L01SK vs Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1

Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ 650.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Mặt số
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ
650.000₫
Xem chi tiết