So sánh Đồng hồ SK - 11K0056L02SK vs Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1

Đồng hồ SK - 11K0056L02SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ 650.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Mặt số
Cơ bản
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Mặt số

Cơ bản

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0056L02SK
Đồng hồ SK - 11K0056L02SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ
650.000₫
Xem chi tiết