So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1

Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số