So sánh Đồng hồ SK - 11K0060L03SK vs Đồng hồ Daniel Klein DK11824-7

Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK11824-7
Chỉ từ 650.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK11824-7
Đồng hồ Daniel Klein DK11824-7
Chỉ từ
650.000₫
Xem chi tiết