So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF vs Đồng hồ Daniel Klein DK11735-3

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ 644.400đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK11735-3
Chỉ từ 1.020.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ
644.400₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK11735-3
Đồng hồ Daniel Klein DK11735-3
Chỉ từ
1.020.000₫
Xem chi tiết