So sánh Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B vs Đồng Hồ Citizen NY4053-05A

Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Chỉ từ 4.270.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen NY4053-05A
Chỉ từ 6.020.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Chỉ từ
4.270.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen NY4053-05A
Đồng Hồ Citizen NY4053-05A
Chỉ từ
6.020.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết