So sánh Đồng Hồ Citizen NY4053-05A

Vỏ máy
Thông tin thêm
Dây đeo
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số