So sánh Đồng Hồ Citizen NJ0090-81E

Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Cơ bản
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số