So sánh Đồng Hồ Citizen NH8388-81E

Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm
Vỏ máy
Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản