So sánh Đồng Hồ Citizen NH8383-17E

Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng