So sánh Đồng Hồ Citizen JM5470-58A vs Đồng hồ Kenneth Cole KC50796004

Đồng Hồ Citizen JM5470-58A
Chỉ từ 3.150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Kenneth Cole KC50796004
Chỉ từ 3.110.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm
Vỏ máy
Dây đeo

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Vỏ máy

Dây đeo

Đồng Hồ Citizen JM5470-58A
Đồng Hồ Citizen JM5470-58A
Chỉ từ
3.150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Kenneth Cole KC50796004
Đồng hồ Kenneth Cole KC50796004
Chỉ từ
3.110.000₫
Xem chi tiết