So sánh Đồng Hồ Citizen JM5470-58A

Cơ bản
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm