So sánh Đồng Hồ Citizen FE1081-59B vs Đồng hồ Citizen BF2005-54L

Đồng Hồ Citizen FE1081-59B
Chỉ từ 4.116.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen BF2005-54L
Chỉ từ 2.870.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Mặt số
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm

Mặt số

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Đồng Hồ Citizen FE1081-59B
Đồng Hồ Citizen FE1081-59B
Chỉ từ
4.116.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen BF2005-54L
Đồng hồ Citizen BF2005-54L
Chỉ từ
2.870.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết