So sánh Đồng Hồ Citizen FD2030-51E

Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số
Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Dây đeo