So sánh Đồng Hồ Citizen EX1472-81D

Cơ bản
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số