So sánh Đồng Hồ Citizen EX1410-88A

Cơ bản
Mặt số
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm