So sánh Đồng Hồ Citizen EW5554-82D

Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng