So sánh Đồng Hồ Citizen EW3254-87A

Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng
Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Dây đeo