So sánh Đồng Hồ Citizen EM0734-56D

Dây đeo
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số

Dây đeo

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số