So sánh Đồng Hồ Citizen EM0579-14A

Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm