So sánh Đồng hồ Citizen EM0558-81Y vs Đồng Hồ Citizen EX1480-15D

Đồng hồ Citizen EM0558-81Y
Chỉ từ 5.719.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen EX1480-15D
Chỉ từ 4.060.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Vỏ máy
Mặt số
Dây đeo
Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Mặt số

Dây đeo

Thông tin thêm

Đồng hồ Citizen EM0558-81Y
Đồng hồ Citizen EM0558-81Y
Chỉ từ
5.719.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen EX1480-15D
Đồng Hồ Citizen EX1480-15D
Chỉ từ
4.060.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết