So sánh Đồng Hồ Citizen EL3093-83A vs Đồng hồ Fossil ES3793

Đồng Hồ Citizen EL3093-83A
Chỉ từ 2.940.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Fossil ES3793
Chỉ từ 2.990.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng Hồ Citizen EL3093-83A
Đồng Hồ Citizen EL3093-83A
Chỉ từ
2.940.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Fossil ES3793
Đồng hồ Fossil ES3793
Chỉ từ
2.990.000₫
Xem chi tiết