So sánh Đồng hồ Citizen EL3090-81X

Vỏ máy
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Cơ bản
Mặt số

Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số