So sánh Đồng Hồ Citizen EL3090-81H

Cơ bản
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm