So sánh Đồng hồ Citizen EL3042-84A vs Đồng hồ Citizen BE9187-53E

Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Chỉ từ 1.610.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Chỉ từ 2.300.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Dây đeo
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Chỉ từ
1.610.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Chỉ từ
2.300.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết