So sánh Đồng Hồ Citizen CA7020-07A vs Đồng Hồ Lacoste 2011032

Đồng Hồ Citizen CA7020-07A
Chỉ từ 6.720.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Lacoste 2011032
Chỉ từ 4.700.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng Hồ Citizen CA7020-07A
Đồng Hồ Citizen CA7020-07A
Chỉ từ
6.720.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Lacoste 2011032
Đồng Hồ Lacoste 2011032
Chỉ từ
4.700.000₫
Xem chi tiết