So sánh Đồng Hồ Citizen CA0641-83E

Thông tin thêm
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng