So sánh Đồng Hồ Citizen CA0615-59E vs Đồng Hồ Citizen BI5059-50E

Đồng Hồ Citizen CA0615-59E
Chỉ từ 6.300.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen BI5059-50E
Chỉ từ 3.150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Đồng Hồ Citizen CA0615-59E
Đồng Hồ Citizen CA0615-59E
Chỉ từ
6.300.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen BI5059-50E
Đồng Hồ Citizen BI5059-50E
Chỉ từ
3.150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết