So sánh Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B vs Đồng Hồ Citizen BX1008-12E

Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Chỉ từ 5.080.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ 7.140.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Đồng hồ Orient RA-KV0405S10B
Chỉ từ
5.080.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ
7.140.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết