So sánh Đồng Hồ Citizen BX1008-12E vs Đồng Hồ Ferrari 0830529

Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ 7.140.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0830529
Chỉ từ 5.100.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ
7.140.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0830529
Đồng Hồ Ferrari 0830529
Chỉ từ
5.100.000₫
Xem chi tiết