So sánh Đồng Hồ Citizen EM0410-58E vs Đồng Hồ Citizen BX1008-12E

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ 3.570.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ 7.140.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Thông tin thêm
Vỏ máy
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số

Cơ bản

Thông tin thêm

Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Đồng Hồ Citizen EM0410-58E
Chỉ từ
3.570.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Đồng Hồ Citizen BX1008-12E
Chỉ từ
7.140.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết