So sánh Đồng Hồ Citizen BX1008-12E

Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số