So sánh Đồng Hồ Citizen BV1111-83L

Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm