So sánh Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B vs Đồng Hồ Citizen BH3002-54E

Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Chỉ từ 1.904.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen BH3002-54E
Chỉ từ 2.800.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Chỉ từ
1.904.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen BH3002-54E
Đồng Hồ Citizen BH3002-54E
Chỉ từ
2.800.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết