So sánh Đồng hồ Citizen EL3042-84A vs Đồng hồ Citizen BE9187-53E

Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Chỉ từ 2.254.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Chỉ từ 3.220.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Đồng hồ Citizen EL3042-84A
Chỉ từ
2.254.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Đồng hồ Citizen BE9187-53E
Chỉ từ
3.220.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết