So sánh Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B vs Đồng hồ Citizen BE9170-05L

Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Chỉ từ 1.904.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen BE9170-05L
Chỉ từ 2.723.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Đồng hồ Orient RF-QD0005L10B
Chỉ từ
1.904.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen BE9170-05L
Đồng hồ Citizen BE9170-05L
Chỉ từ
2.723.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết