So sánh Đồng Hồ Citizen AW2024-81A vs Đồng hồ Citizen FE6149-84A

Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Chỉ từ 6.685.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Citizen FE6149-84A
Chỉ từ 4.620.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Chỉ từ
6.685.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Citizen FE6149-84A
Đồng hồ Citizen FE6149-84A
Chỉ từ
4.620.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết