So sánh Đồng Hồ Citizen AW2024-81A vs Đồng Hồ Citizen BV1111-83L

Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Chỉ từ 6.685.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen BV1111-83L
Chỉ từ 4.760.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Đồng Hồ Citizen AW2024-81A
Chỉ từ
6.685.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen BV1111-83L
Đồng Hồ Citizen BV1111-83L
Chỉ từ
4.760.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết