So sánh Đồng hồ Kitten - T5_PK vs Đồng Hồ Citizen AN8161-50L

Đồng hồ Kitten - T5_PK
Chỉ từ 2.490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Chỉ từ 2.475.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Thông tin thêm
Cơ bản
Vỏ máy
Mặt số
Dây đeo
Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Mặt số

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Kitten - T5_PK
Đồng hồ Kitten - T5_PK
Chỉ từ
2.490.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Chỉ từ
2.475.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết