So sánh Đồng hồ Kitten - T5 vs Đồng Hồ Citizen AN8161-50L

Đồng hồ Kitten - T5
Chỉ từ 2.490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Chỉ từ 2.475.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Kitten - T5
Đồng hồ Kitten - T5
Chỉ từ
2.490.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Đồng Hồ Citizen AN8161-50L
Chỉ từ
2.475.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết