So sánh Đồng Hồ Citizen AN8161-50L

Thông tin thêm
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Điểm đặc trưng