So sánh Đồng Hồ Citizen AN8094-55P vs Đồng Hồ Ferrari 0840005

Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Chỉ từ 3.381.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0840005
Chỉ từ 2.380.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Thông tin thêm
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Chỉ từ
3.381.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0840005
Đồng Hồ Ferrari 0840005
Chỉ từ
2.380.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết