So sánh Đồng Hồ Citizen AN8094-55P vs Đồng Hồ Ferrari 0840004

Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Chỉ từ 3.381.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0840004
Chỉ từ 2.380.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Đồng Hồ Citizen AN8094-55P
Chỉ từ
3.381.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0840004
Đồng Hồ Ferrari 0840004
Chỉ từ
2.380.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết