So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF vs Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ 765.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ 888.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ
765.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ
888.000₫
Xem chi tiết