So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF vs Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ 536.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ 622.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ
536.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ
622.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết