So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF vs Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ 765.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ 1.111.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ
765.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ
1.111.000₫
Xem chi tiết