So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF vs Đồng hồ Casio LTP-VT01L-7B3UDF

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ 644.400đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-VT01L-7B3UDF
Chỉ từ 828.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ
644.400₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-VT01L-7B3UDF
Đồng hồ Casio LTP-VT01L-7B3UDF
Chỉ từ
828.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết