So sánh Đồng hồ Casio LTP-VT01D-4BUDF vs Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF

Đồng hồ Casio LTP-VT01D-4BUDF
Chỉ từ 888.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Chỉ từ 688.500đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Thông tin thêm
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Thông tin thêm

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng hồ Casio LTP-VT01D-4BUDF
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-4BUDF
Chỉ từ
888.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Chỉ từ
688.500₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết