So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF vs Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ 688.500đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ 888.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002GL-7B2UDF
Chỉ từ
688.500₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ
888.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết