So sánh Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF vs Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF

Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ 888.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Chỉ từ 688.500đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Đồng hồ Casio LTP-VT01D-2BUDF
Chỉ từ
888.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Đồng hồ Casio LTP-V005D-4B2UDF
Chỉ từ
688.500₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết